Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:10 23:35 23:10 23:35 23:05 23:35