Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:11 23:36 23:11 23:36 23:06 23:36