Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΗΠΕΔΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:12 23:37 23:12 23:37 23:07 23:37