Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
1η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:18 23:43 23:18 23:43 23:13 23:43