Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΩΡΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:20 23:45 23:20 23:45 23:15 23:45