Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
2η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:19 23:44 23:19 23:44 23:14 23:44