Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤΡΟΦΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:14 23:39 23:14 23:39 23:09 23:39