Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:06 23:31 23:06 23:31 23:01 23:31