Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:07 23:32 23:07 23:32 23:02 23:32