Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:09 23:34 23:09 23:34 23:04 23:34