Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΙΟΥΡΓΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:22 23:47 23:22 23:47 23:17 23:47