Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΟΤΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:23 23:48 23:23 23:48 23:18 23:48