Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤΡΟΦΗ (Χρόνος από αφετηρία: 04:55)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27 27:45 27:45 27:40
28 28:10 28:10 28:10