Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΤΟΥΝΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 04:58)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27 27:48 27:48 27:43
28 28:13 28:13 28:13