Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
2η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:27 23:52 23:27 23:52 23:22 23:52