Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
4η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:30 23:55 23:30 23:55 23:25 23:55