Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
5η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:41)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:31 23:56 23:31 23:56 23:26 23:56