Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
6η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:42)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:32 23:57 23:32 23:57 23:27 23:57