Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
8η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:33 23:58 23:33 23:58 23:28 23:58