Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
9η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:44)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:34 23:59 23:34 23:59 23:29 23:59