Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
7η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 04:51)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27 27:41 27:41 27:36
28 28:06 28:06 28:06