Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
5η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 04:52)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27 27:42 27:42 27:37
28 28:07 28:07 28:07