Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
2η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 04:54)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27 27:44 27:44 27:39
28 28:09 28:09 28:09