Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
11η ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:36 23:36 23:31
24 24:01 24:01 24:01