Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
12η ΒΡΑΥΡΩΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:47)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
23 23:37 23:37
24 24H+00:02 24H+00:07