Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:45)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
23 23:35 23:35 23:30
24 24:00 24:00 24:00