Πρόγραμμα Στάσης

316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ
2η ΓΕΡΑΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
22 22:55
23 23:00 23:25 23:00 23:25 23:25