Πρόγραμμα Στάσης

316 ΑΡΤΕΜΙΣ - ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ
ΕΦΟΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
24 24H+00:25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 24H+24:20