Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:50)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:50
6 06:10 06:10
7 07:00 07:25 07:25
8 08:15 08:45 08:45
9
10 10:10 10:50 10:45
11
12 12:00 12:15 12:15
13
14 14:10 14:00 14:10
15 15:45 15:45 15:45
16
17 17:50 17:50
18 18:05
19 19:40 19:40 19:40