Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:58)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:58
6 06:18 06:18
7 07:08 07:33 07:33
8 08:23 08:53 08:53
9
10 10:18 10:58 10:53
11
12 12:08 12:23 12:23
13
14 14:18 14:08 14:18
15 15:53 15:53 15:53
16
17 17:58 17:58
18 18:13
19 19:48 19:48 19:48