Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΙΟΥΡΓΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:59)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:59
6 06:19 06:19
7 07:09 07:34 07:34
8 08:24 08:54 08:54
9
10 10:19 10:59 10:54
11
12 12:09 12:24 12:24
13
14 14:19 14:09 14:19
15 15:54 15:54 15:54
16
17 17:59 17:59
18 18:14
19 19:49 19:49 19:49