Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΙΟΥΡΓΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:50)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:10 06:10 06:10
7 07:20 07:25 07:25
8 08:35 08:45 08:45
9
10 10:45 10:50 10:45
11
12 12:15 12:15 12:15
13
14 14:15 14:00 14:10
15 15:40 15:45 15:45
16
17 17:50 17:50
18 18:05
19 19:40 19:40 19:40