Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:00 06:20 06:20
7 07:10 07:35 07:35
8 08:25 08:55 08:55
9
10 10:20 10:55
11 11:00
12 12:10 12:25 12:25
13
14 14:20 14:10 14:20
15 15:55 15:55 15:55
16
17
18 18:00 18:15 18:00
19 19:50 19:50 19:50