Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:52)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:52
6 06:12 06:12
7 07:02 07:27 07:27
8 08:17 08:47 08:47
9
10 10:12 10:52 10:47
11
12 12:02 12:17 12:17
13
14 14:12 14:02 14:12
15 15:47 15:47 15:47
16
17 17:52 17:52
18 18:07
19 19:42 19:42 19:42