Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:02 06:22 06:22
7 07:12 07:37 07:37
8 08:27 08:57 08:57
9
10 10:22 10:57
11 11:02
12 12:12 12:27 12:27
13
14 14:22 14:12 14:22
15 15:57 15:57 15:57
16
17
18 18:02 18:17 18:02
19 19:52 19:52 19:52