Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΧΑΡΟΥΛΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:57)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:57
6 06:17 06:17
7 07:07 07:32 07:32
8 08:22 08:52 08:52
9
10 10:17 10:57 10:52
11
12 12:07 12:22 12:22
13
14 14:17 14:07 14:17
15 15:52 15:52 15:52
16
17 17:57 17:57
18 18:12
19 19:47 19:47 19:47