Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΚΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 01:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:03 06:23 06:23
7 07:13 07:38 07:38
8 08:28 08:58 08:58
9
10 10:23 10:58
11 11:03
12 12:13 12:28 12:28
13
14 14:23 14:13 14:23
15 15:58 15:58 15:58
16
17
18 18:03 18:18 18:03
19 19:53 19:53 19:53