Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:04 06:24 06:24
7 07:14 07:39 07:39
8 08:29 08:59 08:59
9
10 10:24 10:59
11 11:04
12 12:14 12:29 12:29
13
14 14:24 14:14 14:24
15 15:59 15:59 15:59
16
17
18 18:04 18:19 18:04
19 19:54 19:54 19:54