Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6 06:05 06:25 06:25
7 07:15 07:40 07:40
8 08:30
9 09:00 09:00
10 10:25
11 11:05 11:00
12 12:15 12:30 12:30
13
14 14:25 14:15 14:25
15
16 16:00 16:00 16:00
17
18 18:05 18:20 18:05
19 19:55 19:55 19:55