Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΙΚΤΙΝΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:00 05:20 05:20
6 06:10 06:35 06:35
7 07:25 07:55 07:55
8
9 09:20 09:55
10 10:00
11 11:10 11:25 11:25
12
13 13:20 13:10 13:20
14 14:55 14:55 14:55
15
16
17 17:00 17:15 17:00
18 18:50 18:50 18:50