Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΑΒΕΡΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:02 05:22 05:22
6 06:12 06:37 06:37
7 07:27 07:57 07:57
8
9 09:22 09:57
10 10:02
11 11:12 11:27 11:27
12
13 13:22 13:12 13:22
14 14:57 14:57 14:57
15
16
17 17:02 17:17 17:02
18 18:52 18:52 18:52