Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:03 05:23 05:23
6 06:13 06:38 06:38
7 07:28 07:58 07:58
8
9 09:23 09:58
10 10:03
11 11:13 11:28 11:28
12
13 13:23 13:13 13:23
14 14:58 14:58 14:58
15
16
17 17:03 17:18 17:03
18 18:53 18:53 18:53