Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΗΡΟΔΟΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:01 05:21 05:21
6 06:11 06:36 06:36
7 07:26 07:56 07:56
8
9 09:21 09:56
10 10:01
11 11:11 11:26 11:26
12
13 13:21 13:11 13:21
14 14:56 14:56 14:56
15
16
17 17:01 17:16 17:01
18 18:51 18:51 18:51