Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:04 05:24 05:24
6 06:14 06:39 06:39
7 07:29 07:59 07:59
8
9 09:24 09:59
10 10:04
11 11:14 11:29 11:29
12
13 13:24 13:14 13:24
14 14:59 14:59 14:59
15
16
17 17:04 17:19 17:04
18 18:54 18:54 18:54