Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:05 05:25 05:25
6 06:15 06:40 06:40
7 07:30
8 08:00 08:00
9 09:25
10 10:05 10:00
11 11:15 11:30 11:30
12
13 13:25 13:15 13:25
14
15 15:00 15:00 15:00
16
17 17:05 17:20 17:05
18 18:55 18:55 18:55