Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:55)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:55
6 06:15 06:15
7 07:05 07:30 07:30
8 08:20 08:50 08:50
9
10 10:15 10:55 10:50
11
12 12:05 12:20 12:20
13
14 14:15 14:05 14:15
15 15:50 15:50 15:50
16
17 17:55 17:55
18 18:10
19 19:45 19:45 19:45