Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΕΜΩΝΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:56)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:56
6 06:16 06:16
7 07:06 07:31 07:31
8 08:21 08:51 08:51
9
10 10:16 10:56 10:51
11
12 12:06 12:21 12:21
13
14 14:16 14:06 14:16
15 15:51 15:51 15:51
16
17 17:56 17:56
18 18:11
19 19:46 19:46 19:46