Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΔΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:07 05:27 05:27
6 06:17 06:42 06:42
7 07:32
8 08:02 08:02
9 09:27
10 10:07 10:02
11 11:17 11:32 11:32
12
13 13:27 13:17 13:27
14
15 15:02 15:02 15:02
16
17 17:07 17:22 17:07
18 18:57 18:57 18:57