Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΡΟΥΜΕΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:39 05:39 05:39
6 06:49 06:54 06:54
7
8 08:04 08:14 08:14
9
10 10:14 10:19 10:14
11 11:44 11:44 11:44
12
13 13:44 13:29 13:39
14
15 15:09 15:14 15:14
16
17 17:19 17:34 17:19
18
19 19:09 19:09 19:09