Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΡΙΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:23 05:43 05:43
6 06:33 06:58 06:58
7 07:48
8 08:18 08:18
9 09:43
10 10:23 10:18
11 11:33 11:48 11:48
12
13 13:43 13:33 13:43
14
15 15:18 15:18 15:18
16
17 17:23 17:38 17:23
18
19 19:13 19:13 19:13