Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΡΟΟΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:44 05:44 05:44
6 06:54 06:59 06:59
7
8 08:09 08:19 08:19
9
10 10:19 10:24 10:19
11 11:49 11:49 11:49
12
13 13:49 13:34 13:44
14
15 15:14 15:19 15:19
16
17 17:24 17:39 17:24
18
19 19:14 19:14 19:14