Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΒΕΝΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:45 05:45 05:45
6 06:55
7 07:00 07:00
8 08:10 08:20 08:20
9
10 10:20 10:25 10:20
11 11:50 11:50 11:50
12
13 13:50 13:35 13:45
14
15 15:15 15:20 15:20
16
17 17:25 17:40 17:25
18
19 19:15 19:15 19:15