Πρόγραμμα Στάσης

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΕΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:27 05:47 05:47
6 06:37
7 07:52 07:02 07:02
8 08:22 08:22
9 09:47
10 10:27 10:22
11 11:37 11:52 11:52
12
13 13:47 13:37 13:47
14
15 15:22 15:22 15:22
16
17 17:27 17:42 17:27
18
19 19:17 19:17 19:17